geloof. rechtvaardigheid. toekomst.

10 april 2018

Mijn lichaam is mij heilig

Heiligheid vind ik in persoonlijke spiritualiteit, namelijk in een originele en zuivere manier van leven. En in de verbinding met elkaar, met de wereld en met God de Schepper. Samengevat in ‘heb je naaste lief als jezelf en God boven alles’.

 

Het liefhebben van mijzelf begint bij mijn lichaam.

Daarna kunnen mijn naaste en God volgen. Want mijn lichaam is het huis waarin ik woon en waar God mij ontmoet. Bovendien kan ik mijn naaste dienstbaar zijn door mijn lichaam.

Ik bewaak de heiligheid door wat ik in mijn ziel, geest en lichaam toelaat, wat ik uitspreek en wat ik afhoud. Door mij steeds bewust te zijn van woorden, daden en denken, die ruimte moeten scheppen. En door óók de heiligheid in de ander te zien.

Een paar Bijbelcitaten die duidelijk maken dat God heilig is en dat ook wij, mensen, heilig moeten zijn:

Openbaring 4:8: “Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.”

Leviticus 19: 2: “Wees heilig, want Ik, de Heer, uw God, ben heilig.”

Korintiërs 6:19-20: ”Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in u woont en die u van God hebt ontvangen. Eer God dus met uw lichaam.”

Mijn lichaam is niet heilig van nature. Het is door Gods genade geschapen voor een speciaal doel en dat maakt het heilig. Ik moet eraan werken om het heilig te houden. God de Schepper huist in mijn lichaam, dat daardoor de tempel van God is. Ik moet ervoor zorgen dat het levend en heilig blijft, en dat is niet vanzelfsprekend. Ik moet het onderhouden met voedsel uit de aarde. Daarnaast zorg ik met behulp van mijn nieren ervoor dat het zuiver blijft.

God formeerde de mens uit stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een levend wezen. Hij is van oorsprong aarde. Ik heb mijn lichaam te leen om mijn geest (geweten, intuïtie, godsvrucht) en mijn ziel (gevoel, verstand/gedachte en wil) te kunnen huisvesten, en om werk in de wereld te kunnen doen. Het is mijn paspoort en verblijfsvergunning om in deze wereld legaal aanwezig te kunnen zijn en te handelen.

God heeft mijn lichaam met grote zorg en liefde in de schoot van mijn moeder geweven en geborduurd.

Ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt, mijn ziel weet dat zeer goed, zegt Psalm 139.

Mijn lichaam zit ingenieus in elkaar: het bestaat uit een skelet (dat vorm en steun geeft, maar ook bescherming voor de kwetsbare ingewanden), vlees (al het weefsel van het lichaam, de zenuwen, spieren, huid en haar) en bloed (de levensfactor van het lichaam, die zorg draagt voor de verspreiding van voedsel en zuurstof, maar ook optreedt als beschermer en schoonmaakdienst). Maar mijn lichaam is vergankelijk en aan bederf onderhevig . Zodra ik het niet meer nodig heb, wordt het verbrand of begraven.

Tóch is het heilig, vanwege zijn rol als tempel van God. Dat maakt het de meest heilige plaats in de wereld voor mij. Getint of niet getint: God heeft geen onderscheid gemaakt in zijn mooie en unieke lichaamswerk. Hij is er blij mee en trots op. Hij heeft mijn lichaam nodig om hier op aarde te kunnen functioneren.

Auteur: Godian Ejiogu

Godian Ejiogu is theoloog en pastoraal werker. Hij is geboren en getogen in Nigeria en woont nu al lange tijd in Nederland. Met zijn bedrijf Peace Servant zet hij zich in voor een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Bekijk alle blogs van deze auteur

geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *