geloof. rechtvaardigheid. toekomst.

15 mei 2018

Vernieuwd leven

Het was erg druk bij de wellness. Ik was er met een paar honderd andere mensen, allemaal op zoek naar hetzelfde: vernieuwing.. Ik zocht naar ontspanning en vernieuwing van mijn vermoeide lichaam, want de vakantie was nog ver weg. Dankzij de vele verschillende saunaruimtes, zwembaden en buitenruimtes heb je altijd ergens om je tijd door te brengen. Maar ik was dus niet de enige die hoopte door een dagje sauna met een vernieuwd leven naar huis te gaan. We kregen uitleg over verschillende soorten zoutscrub, die zorgden voor vernieuwing van de dode huid. Na een heerlijk ontspannende dag, verliet ik de wellness met een verkwikt lichaam en een glimmende huid.

Onderweg naar huis merkte ik echter dat ik moe was. Ik moest rustig aan doen en nog ontspannen, werd mij aangeraden. Het was mijn eerste bezoek aan de sauna in tien jaar. Ik moest weer wennen.

De volgende dag gaf ik training aan een groep migranten die een onderneming wilden beginnen. Het thema was ‘opruimen van levensballast om je eigen identiteit te vinden’. We onderzochten alle mogelijke ballast en schreven deze op. We begonnen met het afpellen van koloniale ballast (denk aan: cultuur, taal, traditie, geloof, sociale normen en waarden, systemen, onderwijs, nationaliteit, enzovoort). Deze koloniale ballast komt bovenop de eigen ballast van je geboortegebied. Als extra heb je ook nog de ballast van je familie met al haar verwanten, plichten, vreugde en leed. Als migrant heb je letterlijk alles dubbel. Vriendenkringen en werk eisen ook het een en ander van je leven. Waar blijft je eigen identiteit als mens?

Het was hard werken. De deelnemers waren zich hier niet van bewust. We ontdekten dat ons dagelijks leven bedolven wordt door onze geschiedenis. We dragen de ballast van een opvoeding die niet meer relevant is voor ons leven. We dragen de ballast van een geloof dat niet meer dienstbaar is aan het leven dat we leiden. We dragen de ballast van een cultuur die ons vreemd is en soms achterhaald is. We behouden sociale normen en waarden die ons leven belemmeren, waarmee we de ander veroordelen en afsluiten en ons eigen leven blokkeren. Kortom: er kwamen veel inzichten naar boven.

 

Voor veel mensen is meditatie een manier om rust en balans in het leven te bereiken. Maar er is wel een groot verschil tussen ‘gewoon’ mediteren en mindfulness, en christelijke meditatie. Joachim Vreeman legt uit wat het verschil is en beschrijft vervolgens de zeven stappen die bij christelijke meditatie horen aan de hand van zeven Bijbelse verhalen.

 

 

 

 

Het leven wordt vol van rommel die we opstapelen en nooit uitzoeken, selecteren en opruimen, omdat we die rommel vaak als heilige zaken zien. Het blijft lastig om rommel en sacraliteit uit elkaar te halen. De spullen die voor mijn oma heilig en sacraal waren, kunnen voor mij rommel zijn die in de prullenbak hoort. De rommel in ons eigen leven is soms moeilijk te vinden.

Soms kan een ander je spiegelen om jouw schoonheid en rommel te onderscheiden. Zonder spiegel kun je namelijk je eigen gezicht niet zien.

Toen we klaar waren met het afpellen – wat erg emotioneel was, maar ook erg mooi – straalden alle deelnemers van blijdschap en vreugde. Energie en kracht kwamen vrij. Ik moest denken aan een bijbelvers: ’U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’ (Romeinen 12:2). En een andere bijbeltekst die hier goed bij aansluit: ‘Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.’ (2 Korintiërs 4:16)

De deelnemers hadden hard gewerkt in openheid en oprechtheid . Ze kwamen uit verschillende continenten en landen. Het was lastig om hen tot saamhorigheid en een vruchtbare samenwerking te brengen. Ze hadden eerder een opdracht gekregen maar konden deze niet samen uitvoeren. De deadline kwam dichtbij. Daarom werd ik erbij gevraagd. Na het afpellen van al die aanpassingen en ballast, zag ieder het talent en de potentie van de ander. Ze deelden hun taken en gingen vol energie aan hun opdracht werken. Wat een krachtige uitwerking van wat er staat in de Bijbel: ‘Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of ​Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, ​slaven​ of vrijen, maar dan is ​Christus​ alles in allen.’ (Kolossenzen 3:9-10)

Het vernieuwen van het uiterlijke lichaam kan een glimmende huid geven, maar kracht en een werkelijke vernieuwing van het leven komt uit de innerlijke mens.

Bij de sauna was ik bezig met mijn lichaam. En door de drukte was ik bezig met mijn sociale omgeving. Maar bij de training waren we bezig met geestelijke ballast. Al deze culturele en geloofszaken hadden niet te maken met ons lichaam, maar met de geest. Ze vormden een last. Na de training ging ik vol energie weg. Ik had weer ervaren hoe heilzaam vernieuwing is.

Wanneer alle lagen in je innerlijke mens worden gereinigd, lijk je meer op God je schepper. Vernieuwing maakt je vrij en licht.

Auteur: Godian Ejiogu

Godian Ejiogu is theoloog en pastoraal werker. Hij is geboren en getogen in Nigeria en woont nu al lange tijd in Nederland. Met zijn bedrijf Peace Servant zet hij zich in voor een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Bekijk alle blogs van deze auteur

geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *