geloof. rechtvaardigheid. toekomst.

de heilige plek van

Een heilige plek wordt doorgaans gezien als een plaats die door een bepaalde godsdienst als heilig wordt beschouwd. Bijvoorbeeld omdat er heiligen zijn verschenen of begraven. Het zijn plekken die voor mensen iets bijzonders betekenen. Maar moet het dan altijd met godsdienst te maken hebben? Of kan het niet ook zoiets als je eigen thuis zijn? Of juist een abstracte plaats, zoals innerlijke vrede? Speciale plekken zijn voor iedereen verschillend. In deze rubriek nodigen we inspirerende personen uit om over zijn of haar Heilige plek te vertellen. Maar uiteraard kan je zelf ook iets delen. Wat is jouw Heilige plek?